'Ouverture 2.0' kemissie

Deze commissie organiseert en draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het 'Ouverture 2.0'. Dit evenement vindt doorgaans plaats op de eerste zondag na 11 november.

De 'Ouverture 2.0' commissie:
- Organiseert en draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het evenement.
- Bepaalt de aankleding en versiering van de zaal en de bühne en stemt dit af met de technische commissie zaal (uitvoering technische commissie zaal) .
- Stemt af met de commissie Licht/Geluid & Beeld hoe invulling gegeven moet worden aan het licht en geluid. (uitvoering commissie Licht/Geluid & Beeld) .
- Benadert en stimuleert zangers/tekst- en muziekschrijvers voor het Arcense carnavalslied.
- Ziet toe dat de bijdrage van eventuele artiesten een positieve bijdrage is aan het carnavalsgebeuren.
- Werkt op verschillende momenten nauw samen met diverse andere commissies binnen de vereniging, dit alles om een optimaal resultaat neer te zetten.

Martijn Kenis (voorzitter)
Peter Cornelissen
Joan Peute
Ron Pingen

Hebt u een vraag of opmerking voor de de 'Ouverture 2.0' commissie? Hier kunt u ze E-mailen.

20-01-2018

Goossens Career & Counceling - Arcen
Hotel-Restaurant De Maasparel

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2018 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl