Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Ni-js

Placeholder for Header NieuwsHeader Nieuws
Algemein

Optochten 2009

21 december 2008

Kienderoptocht

Om het voor zoveel mogelijk kinderen - jong en oud - mogelijk te maken om aan de kienderoptocht deel te nemen is de optochtroute voor de kienderoptocht ingekort. De kienderoptocht trekt nu 1 ronde waarna direct de prijsuitreiking op het Kerkplein zal plaatsvinden. Mede door deze aanpassing is het mogelijk om het stukje Wal voor het gemeenschapshuis af te sluiten voor verkeer zodat er een veilige situatie ontstaat bij het gemeenschapshuis voorafgaand en tijdens de jeugdreceptie.

Grote optocht

Dit jaar is, mede in samenspraak met deelnemers, het initiatief genomen de optocht achterstevoren op te stellen. Dus de eerste groep staat achteraan opgesteld en bij vertrek passeert deze de overige deelnemers. Hierdoor worden alle deelnemers in de gelegenheid gesteld om de gehele optocht te aanschouwen.

Mede hierdoor is besloten om op te stellen op de Boerenweg vanaf de Wethouder van Kampstraat, het dorp uit in plaats van het dorp in. Dit om meer ruimte beschikbaar te hebben om wagens elkaar te laten passeren.

Voor de grote optocht is eveneens de route iets gewijzigd omdat veel wagens moeite hebben om de bocht Koestraat-Wal te nemen. De tweede ronde trekt nu eveneens over de Schramstraat, waarna we via de Wal het Kerkplein op gaan.

In het verleden is de kienderoptocht om 14.00 uur gestart en grote optocht om 14.30 uur. Om dit voor iedereen eenduidig te maken is besloten beide optochten te starten om 14.00 uur!

Dus kom niet te laat want beide optochten wil je niet missen!

Aanmelden

Ook dit jaar zal de optocht weer vanuit een geluidswagen op het Raadhuisplein aangekondigd worden en zullen de prijzen als voorgaand jaar gehandhaafd blijven.

Om correct te kunnen jureren en aankondigen, is het van belang dat we zoveel als mogelijk informatie ontvangen met betrekking tot de onderwerpen en uitbeelding. Om dit te bewerkstelligen vragen wij alle deelnemers de optochtnummers te komen ophalen op 13 februari bij ons clublokaal Cafe “De Inaborg”.

Inschrijven kan nu ook online, ga hiervoor naar www.keieschieters.nl/optocht

Langs deze weg hopen wij iedereen geïnformeerd te hebben en wensen wij jullie een fijne optocht en een plezierig carnaval toe.