Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Ni-js

Placeholder for Header NieuwsHeader Nieuws

bizniss-toe-bizniss aovend

20 februari 2011

Örste bizniss-toe-bizniss aovend vân de Keieschiéters

Ôp woensdig 16 fibberwarie 2011 waor, ter gelaegenheid vân ‘t 4 x 11 jaörig bestaon vân ôzze karnevalskránt, d’n örste bizniss-toe-bizniss aovend vân de Keieschiéters. Dizze woord gehálde in ‘t cafe “de Hertog Jan Preuverij” in Ârce. Bram en Judith Clevis hâje ’t café ter beschikking gesteld um ôzze aovend, daen bedoeld waor vör alle sponsore vân ôs vereniging, dao te hálde.

De kemissie, die al 4 x 11 jaor d’r vör zörrigt dat geej graties en vör niks ôzze prachtige krant mit pooster thoésbezörrigd kriegt, hâj dit ni-j ivvenemént in ’t laeve geroope um eur sponsore ok us unne kiër te verwenne. Sponsore die d’r vör zörrige dat weej toch ellik jaor wer daen vastenaovend kunne viere dae weej heej in Ârce gewend zien.

Tiédes d’n aovend kooste de mínse die dao waore, en dât waore d’r toch ’n dieke 125, neet alliën zakelik mit mekaar áfspraoke make, mâr tussendoor ok geniete vân ’n leuk stukske vastenaovend. Natuurlik waore d’r de nuuëdige toesprake, mâr ok de 3 winnende liedjes vân ôzzen eige Ârcese liedjesaovend “Laot oow us huure” woorde gebraog door de Reutjes (Kiekdao), de Megjes (Tsjille ôp de Antille) en ’t Trio Ôngezálte (Dao gaon we dân). Buuttereedner Pierre van Helden braog zien geweldige buut “Jaerke wil ruiter waere”. De ganse “zaal” haet d’r vân genaote.

Högtepunt vân d’n aovend waor de oétreiking door ôzze kemissieveurzitter John Schinck, vân d’n örste karnevalskránt 2011. Normaal gespraoke kriege de Prins mit zien Dansmarietje daen, mar dit jaor veel die iër te beurt ân Ernst Rutten. Ernst haet afscheid genaome vân de jubilerende kemmissie die haen 4 x 11 jaor geleeje nag mit ôpgereech haet. Ernst hârtelik dánk vör diene groëten inzet! Nao nag ’n paar leuke anekdotes die Ernst vertelde, waor ’t dân toch zoëwiét dat Prins Dirk I en zien Dansmarietje Natasja “eure” krant in ôntvangs kooste neeme. Ônder ’t nuttige vân ’n lekker gleske Hertog Jan beer en geniete vân ’n heerlik buffet vân slaechtereej Brauwers oét Walbeck ging d’n aovend rônd 12.11 oor langzaam mar zeker ôp zien end aan.

Unne fijnen aovend, in de toekôms zeker wer vör herhaling vatbaar.

Foto's vân d'n bizniss-toe-bizniss aovend zien heej te zeen.