Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Ni-js

Placeholder for OuvertureOuverture
Kiénderkarneval

Aanmelde Raod vân Ellef en Prínsegarde

11 juni 2022

Misschien wörs diech wâl Sirremoniemeister, Adjudánt, Jeugdpríns of Dansmarietje 2023!!

Same mit ándere jônges en megjes lekker karneval viére; dus gezellig hosse, springe en lekker gek doon.


De jônges oét groep 6 en 7 (schoëljaor 2022-2023) kunne ziech aanmelde vör de Raod vân Ellef. De Sirremoniemeister, Adjudánte en de Príns waere gekaoze oét de jônges vân groep 7.

Megjes oét groep 7 (schoëljaor 2022-2023) kunne ziech aanmelde vör de Prínsegarde.

Meld diech nów alvès aan middels ’t ônderstaond formulier. Nao aanmelding volligt vânzellef miër informasie.

Haes diech of dien elders nag vraoge, mail die dân naor kienderkarneval@keieschieters.nl

Alvès bedánk

Kemissie Kiénderkarneval

Placeholder for Optocht Kerkdienst 042Optocht Kerkdienst 042

Aanmelde vör 1 juli