Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Ni-js

Placeholder for OuvertureOuverture
Kiénderkarneval

Aanmelde Raod vân Ellef

12 september 2022

Same mit ándere jônges en megjes lekker karneval viére; dus gezellig hosse, springe en lekker gek doon.

De jônges oét groep 6 en 7 (schoëljaor 2022-2023) kunne ziech aanmelde vör de Raod vân Ellef.

De Sirremoniemeister, Adjudánte en de Príns waere gekaoze oét de jônges vân groep 7.

Meld diech aan middels ’t ônderstaond formulier. Nao aanmelding volligt vânzellef miër informasie.

Haes diech of dien elders nag vraoge, mail die dân naor kienderkarneval@keieschieters.nl

Alvès bedánk

Kemissie Kiénderkarneval

Placeholder for 20220225 08292320220225 082923

Aanmelde vör 1 oktober