Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo

Je bekijkt een pagina uit een oud seizoen.
Klik hier om terug te gaan naar het huidige seizoen

Ni-js

Placeholder for Afbeelding van Whats App op 2024 01 20 om 19 56 25 b41af365Afbeelding van Whats App op 2024 01 20 om 19 56 25 b41af365
Algemein

Schoeëlenôptoch

21 januari 2024

Baeste Keieschiéters en Keieschiéterinnekes,

Gröts meuge weej oow vertelle dât we steeds mieër mit schoeël samewaerike en daordoor ok mieër ônder de jeugd laeve. Daorum hebbe weej dân ok same mit de schoeël iets ni-js bedooch, namelijk de “Schoeëlenôptoch”. Kiek ok naor de beejgevoegde flaier vör wannieër dizze zal zien en wellike roete dizze volgt. ’t Zal natuurlik hârtstikke leuk zien âs geej dân ok efkes got kiéke um zoeë de kiénder te steune en same mit eur karneval te viére.

Waorum doon we dit?

Weej âs vereniging vinde ’t belangriék dât de jeugd beej de vastenaovend wört betrokke en baovenál blief! Daorum dân ok ’t idee um same ôp schoeël te bouwe ân leuke karnevalswages. Weej hebbe heejveur âs vereniging 6 bólderkârre beschikbaar gesteld ân schoeël. En woej leuk zuj ’t zien âs de klasse mit eur eige kreasie ok beej ôs in de kiénderôptoch mei zujje loeëpe ôp zaoterdig 10 fibberwarie 2024 mit euren eige wage.

Wees-se meidoon ân de kiénderôptoch, gaef diech dân ôp en duj mei. Dân make we d'r mit allemán unne moeëje bônte kiénderôptoch vân.

Ôzzen ôproop ân alle elders um eur kiénder heej-in te steune, te haelepe en te stimulere.

Karneval viére doon we same: vân jônk wies áld.

Ârce Alaaf

Placeholder for Afbeelding van Whats App op 2024 01 20 om 19 56 25 b41af365Afbeelding van Whats App op 2024 01 20 om 19 56 25 b41af365