Collecte Stichting Hartslag

Stichting Hartslag Arcen-Lomm-Velden heeft als doel de dorpen Arcen, Lomm en Velden ‘hartveilig’ te maken. Dit hopen ze te bereiken door in deze dorpen zo veel mogelijk Automatische Externe Defribillators (AED's) te plaatsen. Ook willen ze graag de inwoners van de dorpen erbij betrekken door ze te leren reanimeren en dit jaarlijks te herhalen. Vervolgens kunnen diegenen die een reanimatiecursus gevolgd hebben zich als vrijwilliger bij ‘AED Allert’ opgeven voor het geval er in de buurt hulp nodig is.

Onderhoud van de AED’s en trainingen kosten geld. Dit probeert de Stichting Hartslag bij elkaar te verzamelen middels sponsoring, schenkingen en kleine vergoedingen.

Tijdens beide optochten van Karnevalsvereniging De Keieschiéters zal er gecollecteerd worden voor Stichting Hartslag. De Keieschiéters hopen dat u het belangrijk werk van de Stichting Hartslag een warm hart toedraagt en tijdens de collecte stilstaat bij het levensbelang van hun werk.Geplaatst op 01-03-2014

Goossens Career & Counceling - Arcen
Saab - Opel - Peugeot - Honda - Morgan       Autobedrijven Noorderpoort

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2021 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl