Enquête

Dit jaar is de vereniging gestart met een PR-commissie. Enerzijds om al het extra werk ivm het jubileum en het MFA het hoofd te kunnen bieden anderzijds om meer en beter te communiceren.
Het doel van de enquête is beeld te verkrijgen van zowel onze leden als niet-leden hoe er gedacht wordt over de activiteiten en communicatie.
Het resultaat van de enquête zal dienen als vertrekpunt voor een aantal brainstorm bijeenkomsten om te komen tot een duidelijke visie voor de lange termijn en een daaraan gekoppelde missie.
Wij hopen dat u de moeite neemt ons te helpen en de korte enquête voor ons in wilt vullen.

Als responder maak je kans op 10 Arcenten, te verkrijgen bij het Groët Ôptochtbal.

Ga naar enquête.

De enquête kan ingevuld worden tot 1 maart a.s..

Namens PR commissie en bestuur,
bedankt voor de medewerking.


 Geplaatst op 12-02-2017

Meertens Vastgoed
McDonald's Noord-Limburg

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2021 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl