Gehele Programma 2008 - 2009

Vrijdag 07 november Jaarvergadering
Dinsdag 11 november 11-11 Inschieten
Zondag 16 november Laot oow us huúre
Vrijdag 19 december Verkoop kaartjes zittingen voor leden en artiesten
Zaterdag 20 december Verkoop kaartjes zittingen
Vrijdag 26 december Kienavond
Woensdag 07 januari Generale voor de jeugdzitting ('s avonds)
Donderdag 08 januari Generale voor de grote zitting ('s avonds)
Vrijdag 09 januari 1e zitting
Zaterdag 10 januari 2e zitting
Zondag 11 januari Jeugdzitting
Vrijdag 16 januari Seniorenzitting
Zondag 01 februari Aldewiéverdaag
Don-Vrij-Za 05/06/07 februari Donateursactie
Zaterdag 14 februari Klein Vastenaovendbal
Vrijdag 20 februari Inluiden Carnaval
Zaterdag 21 februari Jeugdoptocht
Zaterdag 21 februari Jeugdreceptie
Zondag 22 februari Heilige Mis
Zondag 22 februari Receptie grote Prins
Maandag 23 februari Grote optocht
Dinsdag 24 februari Tocht buitengewesten
Vrijdag 20 maart Ledenvergadering

Terraq Bouwgrondstoffen
Peeters Arcen

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2021 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl