Kemissie Kiénderkarneval

De commissie kindercarnaval organiseert het hele gebeuren rond de kindercarnaval met uitzondering van de kinderoptocht.
De commissie kindercarnaval doet een aanbeveling aan het bestuur met betrekking tot de jeugdprins, adjudanten, ceremoniemeester en dansmarietje.
De uiteindelijke keuze wordt genomen door het dagelijks bestuur van de vereniging.

Frank van de Staij (voorzitter)
Bianca Hovens
Mariëlle van Keulen
Linda Lomme
Nicole Panneflek
Jeroen Schell
Elle Wijnhoven

17-11-2018

Peeters Arcen
Autobedrijf Peeters - Neer

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2019 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl