Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo
Placeholder for Header verenigingHeader vereniging

Carnavalsvereniging ‘de Keieschiéters’

Carnavalsvereniging ‘de Keieschiéters’ is opgericht in 1950. Een Prins Carnaval was er in dat jaar nog niet bij. Wel werd er een optocht georganiseerd, die ´s maandags door het dorp trok en dinsdags naar de cafés aan de grens.

In 1952 werd de Raad van Elf opgericht en organiseerde de vereniging ook hun eerste liedjesavonden, die al snel uitgroeiden tot hoogstaande carnavalszittingen die tot op de dag van vandaag met enkel en alleen plaatselijke artiesten en eigen carnavalsliedjes worden opgeluisterd. Op deze zitting, waarvan er drie gehouden worden, wordt ook de nieuwe Prins van dat jaar ‘uitgeroepen’. De eerste prins van de vereniging was Ger Coenders in 1954. Sinds 1959 heeft de vereniging ook een prinsengarde die (doorgaans) bestaat uit 11 dames en die aangevoerd worden door het dansmarietje.

In Arcen heeft de prins geen adjudanten. Hij zal de hele vastenavond bijgestaan worden door het dansmarietje. Met zijn tweeën zal dit unieke duo het carnaval in Arcen voorgaan.


Ook voor de jeugd van Arcen is er een zitting met uitroepen van de jeugdprins, want ook voor de ‘Keieschiéters’ geldt, dat de jeugd de toekomst heeft. De vereniging probeert de kinderen dan ook al vroeg voor de “vastenavond” warm te krijgen. Alle kinderen van de basisschool krijgen de kans om een jaartje bij de vereniging “mee te draaien”. De meisjes uit groep 6 mogen bij de jeugdprinsengarde en de jongens mogen in groep 7 bij de Raad van Elf. Uit deze groepen worden ook de jeugdprins en het dansmarietje gekozen. Nagenoeg ieder Arcens kind is wel lid geweest van de Raad van Elf of de prinsengarde.

De vereniging bestaat uit leden, leden van verdienste, ereleden, ereleden van verdienste en een erevoorzitter.

De carnavalsvereniging heeft statuten, een huishoudelijk reglement en een onderscheidingen reglement. Verder is de vereniging aangesloten bij de BCL (Bond van Carnavalsverenigingen in Limburg).

De organisatie van de vereniging ziet er als volgt uit (in volgorde van belangrijkheid):
- de ledenvergadering
- het bestuur thans bestaande uit 8 leden
- het dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris, penningmeester en de vorst

Onder het bestuur fungeren de commissies. Iedere commissie heeft een voorzitter. Deze commissievoorzitters vormen samen met het bestuur de vergadering van commissievoorzitters (het belangrijkste adviesorgaan van het bestuur).

In de huidige structuur is de Raad van Elf ook een commissie met als voorzitter de vorst. De vorst heeft de leiding over het gehele geüniformeerde gedeelte van de vereniging; de Raad van Elf en prinsegarde. De vorst wordt hierbij bijgestaan door de ceremoniemeester.

De prins wordt elk jaar gekozen door het dagelijks bestuur, na een aanbeveling van de gezamenlijke vergadering van bestuur en Raad van Elf.

De voornaamste inkomsten van de vereniging komen uit de bijdrage van de ‘Stichting Steunfonds Culturele Aktiviteiten Arcen', de donateursactie, de kienavond en van sponsoren.
De vereniging heeft een eigen loods gelegen aan de Brandemolen. Hierin worden de prinsewagens gebouwd. De kleding, alle andere materialen en ook het archief van de vereniging ligt hier opgeslagen.