Placeholder for Logo iconLogo icon
Placeholder for LogoLogo
Placeholder for Header AlgemeinHeader Algemein

Regelement drugs- en alcoholgebruik

Drugs en Alcohol gebruik

Onmatig c.q. overmatig Alcohol gebruik, onmatig gebruik van Drugs en bij wet- en regelgeving verboden gebruik en bezit van drank en drugs, zijn strijdig met de doelstellingen en principes van KV de Keieschiéters. Aan allen die bij de verenigingsactiviteiten van KV de Keieschiéters betrokken zijn, wil KV de Keieschiéters een zo gezond en veilig mogelijke omgeving bieden waarin de activiteiten plaats vinden. Dit geld ook voor activiteiten gelieerd aan KV de Keieschiéters. Daartoe gelden op dit gebied de volgende regels en sancties:

Alcohol gebruik

  1. Het is niet toegestaan om na buitensporig gebruik van alcohol aan activiteiten of gelieerde activiteiten van KV de Keieschiéters deel te nemen.
  2. Personen die tijdens de activiteiten of gelieerde activiteiten van KV de Keieschiéters alcohol gebruiken worden te allen tijde geacht dat zonder overlast voor anderen en zonder wanordelijk of ander onaanvaardbaar gedrag te doen.
  3. Het is bij de wet (NIX18) verboden alcohol te verkopen aan personen onder 18 jaar en aan volwassenen waar sprake is van overmatig alcohol gebruik.
  4. Het is personen niet toegestaan om naar activiteiten of gelieerde activiteiten van KV de Keieschiéters zelf meegebrachte alcoholhoudende drank bij zich te dragen.
  5. Indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van overmatig alcohol gebruik in het privé leven en dit van negatieve invloed is op KV de Keieschiéters, zal de persoon hierop worden aangesproken.

Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot alcohol gebruik volgt namens het bestuur van KV de Keieschiéters in principe een waarschuwing aan de overtreder. Bij overlast en wanordelijk gedrag of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens verwijdering van de betreffende activiteit plaats.

Bij herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit zijn: een (aan tijd gebonden) schorsing of royering van de vereniging.

Drugs gebruik

  1. Het is niet toegestaan op enig moment tijdens de activiteiten of gelieerde activiteiten van KV de Keieschiéters (Soft- of Hard-) drugs te gebruiken of in bezit te hebben.
  2. Het is niet toegestaan om onder invloed van voor ingenomen (Soft- of Hard-) drugs deel te nemen aan de activiteiten of gelieerde activiteiten van KV de Keieschiéters deel te nemen.
  3. Indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van overmatig drugs gebruik in het privé leven en dit van negatieve invloed is op KV de Keieschiéters, zal de persoon hierop worden aangesproken

Bij een eerste overtreding van de regels met betrekking tot drugs gebruik volgt namens het bestuur van KV de Keieschiéters in principe een waarschuwing aan de overtreder. Bij overlast en wanordelijk gedrag of ander onaanvaardbaar gedrag vindt tevens verwijdering van de betreffende activiteit plaats.

Bij herhaalde overtreding volgt een nadere sanctie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan dit zijn: een (aan tijd gebonden) schorsing of royering van de vereniging. Indien er sprake is van handel in (Soft- of Hard-) drugs, wordt, naast genoemde sanctie, de politie ingeschakeld en aangifte gedaan.

Versie 1.0 d.d. 27-01-2020