Zittingenkemissie

Deze commissie:

- Organiseert en draagt zorg voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de generale repetitie(s) en carnavalszittingen (1e & 2e zitting en kinderzitting).
- Bepaalt de aankleding en versiering van de zaal en de bühne en stemt dit af met de technische commissie zaal (uitvoering technische commissie zaal).
- Doet een voorstel aan het bestuur voor de volgorde van de programma’s.
- Benadert, begeleidt en stimuleert artiesten voor, tijdens en na de zittingen.
- Ziet toe dat de bijdrage van de artiesten een positieve bijdrage is aan het carnavals gebeuren.
- Stemt af met de commissie Licht/Geluid & Beeld hoe invulling gegeven moet worden aan het licht en geluid. (uitvoering commissie Licht/Geluid & Beeld).
- Werkt op verschillende momenten nauw samen met diverse andere commissies binnen de vereniging, dit alles om een zo optimaal resultaat neer te zetten.

Daan Spee (voorzitter)
Frans Cup
Peter Engels
Anita Hegger
Wendy Simons

E-mailen kunt u ze hier

Voor vragen betreffende de kiénderzitting kunt u ze hier E-mailen.

20-01-2018

Straten Schilderwerken - Grubbenvorst
De Keieschieters

Òntworpe & Aangedreeve door Web-id
Copyright © 2021 De Keieschiéters Ârce
Vragen of opmerkingen over de inhoud kunt u sturen naar webmaster@keieschieters.nl